>
Name
Tags
DA
PA
TF
CF
RD
DR
RD
Age
Reg
Note
Price
2250
38
47
7
16
387
26
484
2007
Dynadot
Media, ES
280
2267
30
29
5
16
67
16
106
2019
Sav
edu. Media, ES
70
2352
31
46
12
17
442
10
220
2007
NameSilo
edu, wiki, Alexa5.3M. Fun, Entertainment, Forum, ES
90
2354
30
46
7
32
415
20
332
2012
NameSilo
edus, Alexa5.8M. News, Business, ES
180